Kiek kainuos projektavimas

LAUKO ELEKTROS TINKLŲ PROJEKTAI

Skaičiuojant naujo vartotojo prijungimo prie AB ESO elektros tinklų kainą, įvertinamas projektuojamų elektros tinklų ilgis ir techniniai sprendiniai kuriuos reikia suprojektuoti (ar reikia projektuoti transformatorinę, ar projektuojamas elektros skydas bus sklypo išorėje ar viduje).

Projektavimo kaina nuo 150 €

 

Skaičiuojant abonentinės elektros linijos projektavimo nuo AB ESO elektros tinklo iki namo kaina, įvertinamas projektuojamas atstumas ir susikirtimų su kitomis komunikacijomis kiekis.

Projektavimo kaina nuo 150 €

 

Skaičiuojant  elektros tinklų apsaugojimo po projektuojamu įvažiavimų projekto kainą, įvertinamas projektuojamas atstumas ir susikirtimų su kitomis komunikacijomis kiekis.

Projektavimo kaina nuo 150 €

 

Skaičiuojant esamų  elektros tinklų perkėlimo projektavimo darbų kainą, įvertinamas projektuojamų elektros tinklų ilgis ir techniniai sprendiniai kuriuos reikia suprojektuoti.

Projektavimo kaina nuo 150 €

 

VIDAUS ELEKTROS TINKLŲ PROJEKTAI

Skaičiuojant vidaus elektros tinklų projektavimo darbų kainą, įvertinamas projektuojamo pastato plotas, paskirtis ir projektavimo užduotyje numatyti techniniai sprendiniai.

Projektavimo kaina nuo 0,3 €/1m2

 

Skaičiuojant atnaujinimo (modernizavimo) elektros projekto kainą, įvertinamas pastato plotas ir projektavimo užduotyje numatyti techniniai sprendiniai.

Projektavimo kaina nuo 200 €

 

Skaičiuojant įžeminimo ir žaibosaugos įrenginių projektavimo kainą, įvertinamas pastato perimetras.

Projektavimo kaina nuo 200 €