Elektros projektas

ELEKTROS PROJEKTAI SKIRSTOMI Į:

  1. Lauko elektros tinklų projektai;
  2. Vidaus elektros tinklų projektai.

 

LAUKO ELEKTROS PROJEKTAI

Jeigu jums reikalingas prijungimas prie AB Energijos skirstymo operatorius skirstomųjų elektros tinklų, esamų elektros tinklų iškėlimas, esamų elektros tinklų apsaugojimas po projektuojamu įvažiavimu privalomas rengti lauko elektros projektas.

Lauko elektros tinklų projektą sudaro projektiniai sprendiniai paruošti pagal AB ESO išduotas sąlygas, ant patvirtinto, bet ne senesnio kaip 2 metai topografinio plano (toponuotraukos).

Prieš projektą pateikiant galutiniam derinimui į AB ESO, projekto sprendiniai suderinami su užsakovu ir pagal poreikį su kitomis susijusiomis instancijomis ir trečiaisiais asmenimis (Kaimyninių sklypų savininkais, Savivaldybe, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Vilniaus regiono keliai, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, Kultūros Paveldo Departamentu Prie Kultūros Ministerijos, AB Telia, VšĮ Plačiajuostis internetas, AB Litgrid, AB Amber Grid, UAB Vilniaus vandenys, UAB Grinda ir kitais inžinerinių tinklų savininkais arba valdytojais).

Kiek tiksliai vyks projekto derinimo darbai nustatyti yra labai sudėtinga, bet preliminariai galima paskaičiuoti. Projekto derinimo terminas labai priklauso nuo kitų susijusių instancijų ir trečiujų asmenų kiekio.

Užsakovą visada informuojame apie galimas grėsmes ir stengiamės jų išvengti, pakeičiant projekto sprendinius arba “užbėgti įvykiams už akių”.

Patektą galutiniam derinimui projektą AB ESO peržiūri ir suderina, arba pateikia pastabas per 10 darbo dienų.

Pateikus projektą derinimui po pastabų AB ESO peržiūri ir suderina projektą per 5 darbo dienas.

 

VIDAUS ELEKTROS PROJEKTAI

Projektuojant komercinės paskirties, gyvenamosios, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatus reikalingas vidaus elektros projektas.

Elektros projektas atliekamas kaip dalis bendro statybos projekto.

Gavus planus ir projektavimo užduotį įvertinamas projektavimo darbų įgyvendinimo terminas ir projektavimo darbų kaina.

Bendradarbiaujant su kitų projekto dalių specialistais vykdomi objekto projektavimo darbai.

Po galutinio užsakovo patvirtinimo, jeigu objektas priskirtas ypatingų statinių kategorijai, projektas perduodamas ekspertizei. Ekspertai atlieka projekto patikrinimą, kuriuo nustatomas projekto sprendinių atitikimas esminiams statinio reikalavimams, normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir kitiems specialiesiems reikalavimams.

Po teigiamų išvadų projektas perduodamas užsakovui.

Vidaus elektros projektavimo darbų terminas nuo 5 darbo dienų.